Li X.X. - Heok

{ogvremote}http://video.turkiyeyasaka.com/2012_olimpiyat/2012_olympic_wt_chn_kor_lixx_heok.ogv{/ogvremote}

 

 Ding Ning - Kim

{ogvremote}http://video.turkiyeyasaka.com/2012_olimpiyat/2012_olympic_wt_chn_kor_ding_kim.ogv{/ogvremote}

 

 Doubles

{ogvremote}http://video.turkiyeyasaka.com/2012_olimpiyat/2012_olympic_wt_chn_kor_dbl.ogv{/ogvremote}